Ofte stillede spørgsmål om domæner

Gennemgang af de hyppigst stillede spørgsmål om domæner

Hvad er et domæne

Et domæne er et område på internettet.
Eller mere præcist: Et område, under et top-område på internettet.
Et top-område (Top Level Domain eller TLD) er feks. com, org, eller dk.
Et domæne er feks. plana.dk eller ibm.com

Hvordan får man et domæne

Det gøres ved at man bliver registreret som værende ejer af pågældende domæne hos autoriteten for det top-område man ønsker domænet knyttet til. I tilfældet dk er rettigheden lagt ud til en organisation der hedder dk hostmaster, som drives af Foreningen af Danske Internet Udbydere under oversyn fra den den danske stat. Med andre top områder er det typisk organiseret på lignende måde.

Man kan ikke registrere et domæne direkte hos dk hostmaster. Dette skal gøres gennem en af dk hostmaster godkendt registrar. Der er mange sådanne i Danmark, og vi er en af dem. Du skal købe dit domæne hos sådan en.

Når du får en registrar til at registrerere et .dk domæne for dig (feks. mitdomaene.dk), sker der det, at registraren meddeler til dk hostmaster, at du har betalt for domænet. Dk hostmaster checker så om det er ledigt, og hvis så bliver du registreret som ejer (kaldet registrant) og i første omgang bliver din registrar sat som ansvarlig for adresse og navne tildeling for domænet (kaldet DNS ansvarlig - DNS = domain name service).

Hvordan kan jeg se om et domæne er ledigt?

Check hos dk hostmaster under "Find dk domæne" eller hos Internic for internationale domæner: (hvis et resultat kommer frem er domænet taget)

Skal der mere end et domæne til for at jeg kan få et websted og/eller modtage mail på domænet?

Ja, der skal tilknyttes et navn på en webserver og/eller en mailserver til domænet. Det kunne feks. være www.mitdomæne.dk og mail.mitdomæne.dk (webservere behøver ikke nødvendigvis at hedde www, men gør det som regel, mailservere kan hedde alt muligt). Derudover skal der på webserveren placeres nogle sider og på mailserveren skal der oprettes nogle email konti.

Hvad er et IP nummer?
IP betyder internet protokol. Det er et system for hvordan computere kommunikerer med hinanden på internettet. På internettet identificeres computere (og andet udstyr) først ved hjælp af numre. Nummeret identificerer, hvem man snakker med. Meget på samme måde som et telefon nummer.
Hvert nummer kan kun tildeles et sted ad gangen. For at noget kan være koblet på internetttet skal det have et nummer. Et ipnummer består af 4 x 3 cifre adskilt af et punktum. Feks 217.157.009.121 (adressen på Plan A's mail server).

Hvad er en vært?
En vært (kaldet host) er et navn på en maskine. En vært har et navn, der hører til et domæne - f.eks pc01.jensolsen.dk eller www.plana.dk. og et IP nummer.

Hvad er et pegedomæne?

Pegedomæne er et dansk udtryk for det, der egentlig hedder et alias. Et alias er et navn der henviser til et andet navn. Det har ikke sit eget nummer.

Hvad er DNS?

DNS står for Domain Name System. Det kaldes på dansk for navneservice.
DNS information findes på dns servere. For at man kan få fat i noget på internettet ved at bruge et tilknyttet navn skal ens PC spørge en DNS server som så får det oversat til et nummer.

Det kan sammenlignes med oplysningen eller en telefonbog. Det er en stor oversigt over navne og hvilke numre eller andre navne de henviser til. Der er ikke noget sted hvor al den information findes. Informationen er distribueret på en stor mængde DNS servere. Plan A har blandt andet nogle stykker, der holder styr på de navne og numre der er knyttet til domæner vi er DNS ansvarlige for. På samme måde har TDC en flok DNS servere, der holder styr på de domæner de er ansvarlige for. 

En pc, der har adgang til internettet, kender normalt allerede mindst een DNS server. Denne oplyses som regel automatisk af ens internet udbyder når man kobler sig op. Kender PCen ikke en DNS server vil den ikke kunne slå navne op. Kobler du dig feks. til internettet via TDC vil din PC ved tilkobling blive givet adressen på to af TDCs DNS servere.

DNS navne opdeles som følger:

toplevel domain (her .dk)

zone (her plana.dk) - tit omtalt bare som domæne

underdomæne (underafdeling af et domæne) - feks. afdeling01.plana.dk

vært (en computer i et domæne feks. www.plana.dk eller i et underdomæne feks. afdeling01.plana.dk)

DNS fungerer på den måde at man har nogle "topniveau servere", der holder styr på hvem der er ansvarlig for hvilket område. I eksemplet .dk domæner er den ansvarlige et firma der hedder dk hostmaster.

Når nogen beder om en adresse der ender på .dk sendes de i første omgang til dk hostmasters server. Dk host master vil så checke hvem der er zone ansvarlig for plana i området dk og sende dig til dennes DNS server (i dette tilfælde en af vores DNS servere her hos Plan A).

Alle DNS servere skal være bekendt med navne/adresser de selv er sat til at holde styr på samt navne/addresser på alle DNS servere for top level domains (se under domæner ovenfor).

Hvordan fungerer DNS

Processen (også kaldet et DNS opslag) sker som følger:

  1. Din Pc sender en forespørgsel til din udbyders DNS server. Noget a la. "giv mig nummeret til www.plana.dk"
  2. Hvis din udbyders server kender adressen vil du få den oplyst ellers vil det fortsætte som følger:
    1. Din udbyders DNS server vil sige "har jeg desværre ikke - du finder .dk information hos DK hostmasters DNS server på nummer vvv.xxx.yyy.zzz"
    2. DK hostmasters DNS server vil så sige "har desværre ikke nummeret - men du finder oplysninger om plana.dk hos ns1.plana.dk (Plan A's primære DNS server) på adressen 217.157.9.122
    3. ns1.plana.dk siger så www.plana.dk ligger på vvv.xxx.yyy.zzz
  3. din pc laver en forbindelse til vvv.xxx.yyy.zzz og siger "giv mig lige www.plana.dk"

Kan to værter i et domæne ligge to forskellige steder?

Sagtens - teknisk er der intet i vejen for at www.ditdomaene.dk står i Glostrup og mail.domaene.dk  i Uzbekistan. Der vil dog være altid een hoved-ansvarlig DNS server for domænetet, der skal rumme information om hvordan man finder indholdet i domænet.

Hvad er redelegering?

Redelegering betyder at den zone ansvarlige ændres. F.eks. at Plan A nu er ansvarlig for domænet i stedet for Plan B. Ved dk domæner sker der det, at den nye zone ansvarlige giver dk hostmaster besked om at DNS information vedrørende domænet nu skal findes ved en anden dns server. DK hostmaster spørger så ejeren (eller en fuldmægtig) om det er korrekt, og hvis ejeren svarer bekræftende ændrer dk hostmaster så deres registrering så forespørgsler fra nu af vil blive sendt til de nye dns servere.

Behøver jeg en redelegering af mit domæne, hvis jeg flytter fra en hosting udbyder til en anden?

Strengt taget ikke, men i praksis som regel ja. Skifter man f.eks. web server kan den eksisterende ansvarlige godt bare ændre DNS informationen så www peger på den nye server.  Flytter du til en server hos et andet firma er de oftest ikke villige til at være zoneansvarlige længere og vil kræve at din nye hosting leverandør også overtager ansvaret for dit domæne. Dette er imidlertid en forretningsmæssig og ikke en teknisk betinget beslutning. De kunne sagtens have forsat med at sørge for DNS.

Der er nogle administrative fordele i at have både DNS og web server og mail server det samme sted, men det er ikke en teknisk nødvendighed.

Hvor lang tid tager en redelegering af et domæne?

Typisk 1-2 dage.

Hvad koster det?

Hvad de nu tager dem der gør det. Vore priser kan ses her. Der er ikke nogen indbygget pris og dk hostmaster tager ikke noget gebyr for at ændre deres registrering. Med udenlandske registratorer varierer det noget mere.

Kan den nuværende zone ansvarlige nægte at lade domænet redelegere?

Nej , de har intet at skulle have sagt. Ejeren bestemmer og de skal ikke gøre noget. Dem der skal gøre noget er dk hostmaster og den nye ansvarlige.

Yderligere information kan findes hos på www.dk-hostmaster.dk vedr. .dk domæner. For internationale domæner gælder stort set det samme selvom proceduren kan være lidt mere omstændig (man vil ofte skulle have sit domæne låst op og rekvirere nogle koder). Det er dog stadig ejeren som helt og aldeles bestemmer.