Installation af eget Plone instance med unified installer

En gennemgang af hvordan en selv-installation af et eget instans laves hos Plan A med unified installer

Unified installer - er standard installations-metoden for Plone siden version 3.0.

Det er et program, der skal afvikles fra kommandolinien.
Vejledningen her er tænkt som en hurtig gennemgang af de trin der minimum skal følges - ikke som en komplet oversigt.
For mere uddybende vejledninger se plone.orgs dokumentations sektion på http://plone.org/documentation

Procedure

 1. Hent unified installer til linux  fra http://plone.org/products/plone
 2. Upload unfied installer til roden af din instans. Kan gøres med ftp i kommandopromt - feks:
  ftp midtwebsted.dk
  angiv brugernavn og kodeord
  skriv put sti\filnavn feks put c:\temp\plone-unfiedinstaller.tgz
 3. Log ind på din server med SSH
  Se kort vejledning vedr SSH her, hvis du er i tvivl hvordan dette gøres.
 4. I SSH - pak filen ud og skift til det bibliotek der blev genereret ved udpakning af filen.
  Hvis det er en "tarball" (efternavn .tgz eller tar.gz) gøres det med kommandoen: tar -xvfz filnavn.tgz + cd filnavn
  eks: tar -xvfz Plone-3.3-UnifiedInstaller.tgz og derefter cd Plone-3.3-UnifiedInstaller
  bemærk - Linux kræver i modsætning til Windows at store og små bogstaver skrives præcist som de står i filnavnet.
 5. Kør unified installer
  Typisk kommando: ./install.sh --target=~/ standalone
  Vil compile en lokal python + og installere forudsætningerne for at køre buildout i roden af dit hjemmebibliotek ( --target angiver placeringen ~/ angiver roden vil du installere i en mappe ved navn plone sættes target til ~/plone, standalone skal altid angives som parameter ved installation af eget instans).
 6. Modificer filen buildout.cfg med en teksteditor (i plone 4 filen base.cfg)
  Med mindre du har specificeret en anden placering med et ekstra parameter i trin 4 vil den ligge i mappen zinstance.
  Teksteditoren vi kan bruges fra kommandolinien.
  Alternativt kan den downloades med ftp, redigeres i notepad og uploades igen.
  Følgende sektioner vil skulle rettes:
  Tilføj til sektionen [instance]
  port-base = xx

  Port base er det antal der lægges til standard-portene - er standard porten 8080 giver port-base 1 port 8081 - kører du på port 8083 er port-base = 3, angives dette parameter ikke vil dit instans sansynligvis ikke starte da standard porten i forvejen er optaget.

  Andre rettelser vil sikkert være relevante - feks tilføjelse af tllægsprodukter:
  Vejledning findes her: http://plone.org/documentation/tutorial/buildout/installing-a-third-party-product plus oftest i tillægsproduktets dokumentation
 7. Kør buildout:
  bin/buildout
 8. Start dit instance:
  bin/instance
 9. Du skulle nu kunne connecte til dit instance på http://navnet _på_server:port  ( hvor port = 8080 + port_base ).
  Brugernavn og adgangskode vil fremgå af buildout.cfg